Trích:
ai mua hành tui
fileserve.com%2Ffile%2FSzuyJwY

ăn khế trả vàng
fileserve.com%2Ffile%2FKByfDMq

bụng làm dạ chịu
fileserve.com%2Ffile%2FZ7SvvNC

cậu bé thông minh
fileserve.com%2Ffile%2FkXS4znfchàng đốn củi và con tinh
fileserve.com%2Ffile%2FdjrPZ24

chiếc áo tàng hình
fileserve.com%2Ffile%2FxsVn6UK

đúc người
fileserve.com%2Ffile%2FQn9H7dC

hà rầm hà rạc
fileserve.com%2Ffile%2Fks9XwVD

hoàng tử cứu mẹ
fileserve.com%2Ffile%2FxjHhdYS

mụ yêu tinh và bầy trẻ
fileserve.com%2Ffile%2FynPFCCW

mũi dài
fileserve.com%2Ffile%2FQ2QYN2B

người hóa dế
fileserve.com%2Ffile%2FdHU7sUy

nói dối như cuội
fileserve.com%2Ffile%2FaBHSZEr

phượng hoàng đất
fileserve.com%2Ffile%2FhFVyQe6

quận gió
fileserve.com%2Ffile%2FCaxB467

sự tích cây chổi
fileserve.com%2Ffile%2F9a4UEJM

sự tích cây nêu ngày tết
fileserve.com%2Ffile%2Fa8Ver6e

sự tích dã tràng
fileserve.com%2Ffile%2FBsgCShv

sự tích con khỉ
fileserve.com%2Ffile%2FtMpQZB5

sự tích trái dưa hấu
fileserve.com%2Ffile%2Fr2vRSAZ

thạch sùng
fileserve.com%2Ffile%2FdHkFcyB

thầy lang bất đắc dĩ
fileserve.com%2Ffile%2FmnsYSgw

vua heo
fileserve.com%2Ffile%2FTA5Qbgq

xét xử tài tình
fileserve.com%2Ffile%2FxXxqwCH

sự tích quả roi
fileserve.com%2Ffile%2FrUCZKeDnguồn:http://rao365.com/